خانه / ۱۳۹۵ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

از خاک تا خاکسار

فرقه صوفیه خاکسار با توجه به مدعیان متعدد درون فرقه ای خود به شاخه های زیادی تقسیم می شود. تعداد زیادی از این شاخه ها امروزه به صورت مخفی در شهرهای ایران در حال فعالیت هستند به نحوی که بزرگان شاخص خاکسار از وجود آن اطلاعی ندارند.

ادامه نوشته »