خانه / ۱۳۹۵ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۵

مدرک اجازه اجتهاد قطب فرقه دراویش گنابادی از کابل افغانستان+تصویر

طبق منابع فرقه صوفیه گنابادیه، نورعلی تابنده مراحل به ظاهر عرفانی را ظرف مدت چهل روز سپری کرد و برای توجیه و فرار از این رسوایی  بیان شد که این مراحل از زمان فوت رضاعلیشاه سپری شده و باید در زمان حیات محبوبعلیشاه پنهان می ماند[۱]  اعتراف نورعلی تابنده مبنی …

ادامه نوشته »

تشدید اختلافات درون فرقه ای و تراژدی تلخ سکانس حراج دولتسرای تهران

رضا تابنده فرزند محبوب علیشاه که درخارج به سر می برد، پس از چند سال تقاضای فروش ملک پدری خود، معروف به دولت سرا را کرده است. دولت سرا یکی از مراکز اصلی برگزاری جلسات دراویش بود. نورعلی تابنده قطب فعلی دراویش مخالفتی با تقاضای فرزند برادر زاده خود نکرده …

ادامه نوشته »